Biển Báo Chỉ Dẫn

( 24-01-2014 - 12:39 PM ) - Lượt xem: 2386

Biển chỉ dẫn đường bộ Việt Nam

     Nhóm biển chỉ dẫn gồm có 48 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 401 đến biển số 448 để báo cho người sử dụng đường biết những định hướng cần thiết hoặc những điều có ích khác trong hành trình

Biển chỉ dẫn đường bộ Việt Nam


File: Download
Các tài liệu khác