ĐĂNG KÝ trực tuyến

Để hỗ trợ tối đa cho khách hàng muốn ghi danh mà không mất nhiều thời gian, Anh chị có thể ghi danh trực tiếp trên web site:.... .sau đó bộ phận tuyển sinh sẽ tiếp nhận thông tin và sẽ hỗ trợ anh(chi) hoàn thành hồ sơ đăng ký. Anh (chị) vui lòng điền thông tin của mình theo mẫu bên dưới:

Họ và tên(*):
Ngày tháng năm sinh(*):
Số CMND(*) - -
Địa chỉ thường trú (*):
File ảnh đính kèm (nếu có):
File bản sao CMND (nếu có):
Số điện thoại liên lạc(*):

Chú ý: (*) là những trường bắt buộc.